logo
logo
 0613 857601
Time 05.09.2019 09:08 | View 18

Bài liên quan

KẾ HOẠCH THANH TRA 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019
KẾT LUẬN THANH TRA 6 THÁNG CUỐI NĂM 2018
KÊ HOẠCH THANH TRA 6 THÁNG CUỐI NĂM VÀ NĂM 2018
QĐ THÀNH LẬP TỔ THANH TRA
KẾT LUẬN CỦA HIỆU TRƯỞNG VỀ THANH TRA 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018
KẾ HOẠCH THANH TRA TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG NĂM HỌC HỌC 2018
KẾ HOẠCH THANH TRA CÁC ĐƠN VỊ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018
CAM KẾT KHÔNG THAM NHŨNG
KẾ HOẠCH PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2018
KẾ HOẠCH THANH TRA NĂM 2018
KẾT LUẬN THANH TRA 6 THÁNG CUỐI NĂM 2017
Báo cáo Sơ kết 01 năm thực hiện tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng
BÁO CÁO KẾT QUẢ THANH TRA 6 THÁNG CUỐI NĂM 2017
BÁO CÁO 3 NĂM THI HÀNH LUẬT TIẾP CÔNG DÂN
BÁO CÁO KẾT QUẢ THANH TRA 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017
KẾ HOẠCH THANH TRA 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017
KẾ HOẠCH THANH TRA CÁC ĐƠN VỊ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2016
KẾ HOẠCH THANH TRA NĂM 2017
báo cáo tự kiểm tra việc công khai minh bạch năm 2016
Công văn về việc đôn đốc các đơn vị nộp báo cáo kết quả tự kiểm tra 6 tháng đầu năm
12