logo
logo
 0613 857601
NGÀY GIỜ NỘI DUNG CHỦ TRÌ THÀNH PHẦN GHI CHÚ
Thứ 2
10/04
7:00
13:00
Thứ 3
11/04
7:00
13:00
Thứ 4
12/04
7:00
14:00 Đại hội chi bộ Thầy Yến, Quyên
Thứ 5
13/04
7:00
13:00
Thứ 6
14/04
7:00
13:00
Thứ 7
15/04
7:00
13:00
Chủ Nhật
16/04
7:00
13:00  

LỊCH CÔNG TÁC KHÁC

Lịch công tác tuần từ 03/04/2017 đến 09/04/2017
Lịch công tác tuần từ 20/03/2017 đến 26/03/2017
Lịch công tác tuần từ 13/03/2017 đến 19/03/2017
Lịch công tác tuần từ 06/03/2017 đến 12/03/2017
Lịch công tác tuần từ27/02/2017 đến 05/03/2017
Lịch công tác tuần từ 13/02/2017 đến 19/02/2017
Lịch công tác tuần từ06/02/2017 đến 12/02/2017
Lịch công tác tuần từ 09/01/2017 đến 15/01/2017
Lịch công tác tuần từ 02/01/2017 đến 08/01/2017
Lịch công tác tuần từ 12/12/2016 đến18/12/2016
Lịch công tác tuần từ14/11/2016 đến 20/11/2016
Lịch công tác tuần từ 31/10/2016 đến 06/11/2016
Lịch công tác tuần từ 24/10/2016 đến 30/10/2016
Lịch công tác tuần từ 17/10/2016 đến 23/10/2016
Lịch công tác tuần từ 10/10/2016 đến 16/10/2016
Lịch công tác tuần từ 03/10/2016 đến 09/10/2016
Lịch công tác tuần từ 26/09/2016 đến 02/10//2016
Lịch công tác tuần từ 12/09/2016 đến 18/09/2016
Lịch công tác tuần từ 05/09/2016 đến11/09/2016
Lịch công tác tuần từ 29/08/2016 đến04/09/2016
12