logo
logo
 0613 857601
NGÀY GIỜ NỘI DUNG CHỦ TRÌ THÀNH PHẦN GHI CHÚ
Thứ 2
16/10
7:30 Họp BCH Đảng Bộ Thầy Yến
13:00
Thứ 3
17/10
7:00 Làm việc bình thường
13:00
Thứ 4
18/10
7:00 Làm việc bình thường
13:00
Thứ 5
19/10
7:00
14:00 Họp tham gia lấy ý kiến Dự thảo quy chế hoạt động của trường ĐHĐN Thầy Yến
Thứ 6
20/10
8:00 Tổng kết cong tác tuyển sinh 2017 Thầy Yến
14:00 Họp mặt nữ CBVC nhân ngày 20/10 Toàn phòng
Thứ 7
21/10
7:00
13:00
Chủ Nhật
22/10
7:00
13:00  

LỊCH CÔNG TÁC KHÁC

Lịch công tác tuần từ 2/10/2017 đến 8/10/2017
Lịch công tác tuần từ 18/09/2017 đến24/09/2017
Lịch công tác tuần từ 4/09/2017 đến 10/09/2017
Lịch công tác tuần từ 10/07/2017 đến 16/07/2017
Lịch công tác tuần từ 26/06/2017 đến 02/07/2017
Lịch công tác tuần từ 05/06/2017 đến 11/06/2017
Lịch công tác tuần từ 15/05/2017 đến 21/05/2017
Lịch công tác tuần từ 01/05/2017 đến 07/05/2017
Lịch công tác tuần từ 24/04/2017 đến 30/04/2017
Lịch công tác tuần từ 10/04/2017 đến 16/04/2017
Lịch công tác tuần từ 03/04/2017 đến 09/04/2017
Lịch công tác tuần từ 20/03/2017 đến 26/03/2017
Lịch công tác tuần từ 13/03/2017 đến 19/03/2017
Lịch công tác tuần từ 06/03/2017 đến 12/03/2017
Lịch công tác tuần từ27/02/2017 đến 05/03/2017
Lịch công tác tuần từ 13/02/2017 đến 19/02/2017
Lịch công tác tuần từ06/02/2017 đến 12/02/2017
Lịch công tác tuần từ 09/01/2017 đến 15/01/2017
Lịch công tác tuần từ 02/01/2017 đến 08/01/2017
Lịch công tác tuần từ 12/12/2016 đến18/12/2016
123