logo
logo
 0613 857601
NGÀY GIỜ NỘI DUNG CHỦ TRÌ THÀNH PHẦN GHI CHÚ
Thứ 2
11/6
7:00 Làm việc bình thường
13:00 Làm việc bình thường
Thứ 3
12/6
7:00 Làm việc bình thường
13:00 Làm việc bình thường
Thứ 4
13/6
7:00 Làm việc bình thường
13:00 Làm việc bình thường
Thứ 5
14/.6
7:00 Làm việc bình thường
13:00 Làm việc bình thường
Thứ 6
15/6
7:00 Làm việc bình thường
13:00 Làm  việc bình thường
Thứ 7
.../...
7:00
13:00
Chủ Nhật
.../...
7:00
13:00  

LỊCH CÔNG TÁC KHÁC

Lịch công tác tuần từ 08/01/2018 đến 14/01/2018
Lịch công tác tuần từ25/12/2017 đến 31/12/2017
Lịch công tác tuần từ 23/10/2017 đến 29/10/2017
Lịch công tác tuần từ16/10/2017 đến22/10/2017
Lịch công tác tuần từ 2/10/2017 đến 8/10/2017
Lịch công tác tuần từ 18/09/2017 đến24/09/2017
Lịch công tác tuần từ 4/09/2017 đến 10/09/2017
Lịch công tác tuần từ 10/07/2017 đến 16/07/2017
Lịch công tác tuần từ 26/06/2017 đến 02/07/2017
Lịch công tác tuần từ 05/06/2017 đến 11/06/2017
Lịch công tác tuần từ 15/05/2017 đến 21/05/2017
Lịch công tác tuần từ 01/05/2017 đến 07/05/2017
Lịch công tác tuần từ 24/04/2017 đến 30/04/2017
Lịch công tác tuần từ 10/04/2017 đến 16/04/2017
Lịch công tác tuần từ 03/04/2017 đến 09/04/2017
Lịch công tác tuần từ 20/03/2017 đến 26/03/2017
Lịch công tác tuần từ 13/03/2017 đến 19/03/2017
Lịch công tác tuần từ 06/03/2017 đến 12/03/2017
Lịch công tác tuần từ27/02/2017 đến 05/03/2017
Lịch công tác tuần từ 13/02/2017 đến 19/02/2017
123