logo
logo
 0613 857601
NGÀY GIỜ NỘI DUNG CHỦ TRÌ THÀNH PHẦN GHI CHÚ
Thứ 2
03/12
7:00
13:00
Thứ 3
04/12
10:00 Họp Chi bộ
13:00
Thứ 4
05/12
7:00
13:00
Thứ 5
06/12
8:00 Họp công khai tài sản
13:00
Thứ 6
07/12
7:00
13:00
Thứ 7
08/10
7:00
13:00
Chủ Nhật
09/12
7:00
13:00  

LỊCH CÔNG TÁC KHÁC

Lịch công tác tuần từ 26/11/2018 đến ..02./12/2018
Lịch công tác tuần từ1/10/2018 đến 8/10/2018
Lịch công tác tuần từ 24/09/2018 đến 30/09/2018
Lịch công tác tuần từ 17/09/2018 đến 23/09/2018
Lịch công tác tuần từ 23/07/2018 đến 29/07/2018
Lịch công tác tuần từ 11/06/2018 đến 17/06/2018
Lịch công tác tuần từ 08/01/2018 đến 14/01/2018
Lịch công tác tuần từ25/12/2017 đến 31/12/2017
Lịch công tác tuần từ 23/10/2017 đến 29/10/2017
Lịch công tác tuần từ16/10/2017 đến22/10/2017
Lịch công tác tuần từ 2/10/2017 đến 8/10/2017
Lịch công tác tuần từ 18/09/2017 đến24/09/2017
Lịch công tác tuần từ 4/09/2017 đến 10/09/2017
Lịch công tác tuần từ 10/07/2017 đến 16/07/2017
Lịch công tác tuần từ 26/06/2017 đến 02/07/2017
Lịch công tác tuần từ 05/06/2017 đến 11/06/2017
Lịch công tác tuần từ 15/05/2017 đến 21/05/2017
Lịch công tác tuần từ 01/05/2017 đến 07/05/2017
Lịch công tác tuần từ 24/04/2017 đến 30/04/2017
Lịch công tác tuần từ 10/04/2017 đến 16/04/2017
123