logo
logo
 0613 857601
NGÀY GIỜ NỘI DUNG CHỦ TRÌ THÀNH PHẦN GHI CHÚ
Thứ 2
1/10
7:00 Chào cờ
13:00 Làm việc bình thường
Thứ 3
2/10
7:00 Làm việc bình thường
13:00 Làm việc bình thường
Thứ 4
3/10
7:00 Nghe trực tuyến
16:00 Họp chi bộ
Thứ 5
5/10
7:00 Làm việc bình thường
13:00 Làm việc bình thường
Thứ 6
6/10
7:00 Làm việc bình thường
13:00 Làm việc bình thường
Thứ 7
7/10
7:00
13:00
Chủ Nhật
8/10
7:00
13:00  

LỊCH CÔNG TÁC KHÁC

Lịch công tác tuần từ 24/09/2018 đến 30/09/2018
Lịch công tác tuần từ 17/09/2018 đến 23/09/2018
Lịch công tác tuần từ 23/07/2018 đến 29/07/2018
Lịch công tác tuần từ 11/06/2018 đến 17/06/2018
Lịch công tác tuần từ 08/01/2018 đến 14/01/2018
Lịch công tác tuần từ25/12/2017 đến 31/12/2017
Lịch công tác tuần từ 23/10/2017 đến 29/10/2017
Lịch công tác tuần từ16/10/2017 đến22/10/2017
Lịch công tác tuần từ 2/10/2017 đến 8/10/2017
Lịch công tác tuần từ 18/09/2017 đến24/09/2017
Lịch công tác tuần từ 4/09/2017 đến 10/09/2017
Lịch công tác tuần từ 10/07/2017 đến 16/07/2017
Lịch công tác tuần từ 26/06/2017 đến 02/07/2017
Lịch công tác tuần từ 05/06/2017 đến 11/06/2017
Lịch công tác tuần từ 15/05/2017 đến 21/05/2017
Lịch công tác tuần từ 01/05/2017 đến 07/05/2017
Lịch công tác tuần từ 24/04/2017 đến 30/04/2017
Lịch công tác tuần từ 10/04/2017 đến 16/04/2017
Lịch công tác tuần từ 03/04/2017 đến 09/04/2017
Lịch công tác tuần từ 20/03/2017 đến 26/03/2017
123