logo
logo
 0613 857601

CAM KẾT KHÔNG VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ PCTN

Time 15.03.2016 02:28 | View 388

TOÀN THỂ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRỰC THUỘC CÁC PHÒNG BAN, KHOA, TỔ BỘ MÔN VÀ CÁC TRUNG TÂM TRỰC THUỘC CÓ NHIỆM VỤ HOÀN THÀNH BẢN CAM KẾT( đính kèm) VÀ NỘP LẠI PHÒNG THANH TRA-PHÁP CHẾ TRONG THÁNG 4/2016

1

 

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm

CÁC ĐƠN VỊ

 

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Trực tuyến 23
Hôm nay 39
Hôm qua 32
Cao nhất (08.01.2017) 180
Tổng cộng 16.038