logo
logo
 0613 857601

KẾ HOẠCH THANH TRA NĂM 2017

Time 03.01.2017 01:48 | View 49

KẾ HOẠCH Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016

Time 14.03.2016 09:28 | View 2.898

Kế hoạch số 71/KH-ĐHĐN ngày 23/01/2016 về việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016

Chi tiết ở file đính kèm.

KẾ HOẠCH Tự kiểm tra việc công khai minh bạch trong hoạt động của cơ quan

Time 14.03.2016 09:24 | View 228

Kế hoạch số 45a/KH-ĐHĐN ngày 12/01/2016 về việc Tự kiểm tra việc công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan.

Chi tiết ở file đính kèm.

KẾ HOẠCH PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2016

Time 14.03.2016 09:21 | View 482

Kế hoạch Phòng chống tham nhũng  số 78a/KH-ĐHĐN ngày 23/01/2016

Chi tiết xem trong file đính kèm.

1

 

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm

CÁC ĐƠN VỊ

 

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Trực tuyến 15
Hôm nay 28
Hôm qua 41
Cao nhất (17.03.2017) 273
Tổng cộng 18.780